વકરતો રોગચાળો / કોરોના બાદ આ રોગ વકરતા તંત્ર લાગ્યું ધંધે, હોસ્પિટલના ખાટલા દર્દીઓથી ભર'પૂર'

After Koro, the disease spread to the business, the hospital beds were full of patients.

રાજ્યમાં પાછોતરા વરસાદના કારણે વકરતો રોગચાળો.સુરતના સાયણ અને બનાસકાંઠામાં પાણીજન્ય રોગચાળો વકરતા આરોગ્ય વિભાગ સક્રિય.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ