સરહદે ખેતી / નવી પહેલ : પહેલી વાર ભારત-પાક. બોર્ડર ખોલાશે, 28 વર્ષથી બંધ પડેલું આ કામ શરુ થશે

after 28 years for the first time the indo pak border will open for farmers will now be able to do farming and irrigation by...

રાજસ્થાનના બાડમેર જિલ્લાના ખેડૂતો હવે ભારત-પાક.સરહદની પેલે પાર જઈને પોતાની જમીન પર ખેતી કરી શકશે. BSF એ તેને માટે તૈયારીઓ શરુ કરી દીધી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ