ઓડિશા ટ્રેન અકસ્માત / 14 વર્ષ બાદ ફરી એ જ શુક્રવાર, એ જ ઓડિશા અને એ જ કોરોમંડલ એક્સપ્રેસ, યાદ છે એ દર્દનાક ઘટના!

After 14 years, same Friday again, same Odisha and same Coromandel Express

Odisha Train Accident News: ઓડિશાના બાલાસોરમાં કોરોમંડલ એક્સપ્રેસ સાથે 14 વર્ષ પહેલા શુક્રવારે જ સર્જાઇ હતી દુર્ઘટના

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ