અપીલ / અફઘાનના હિંદુ અને સિખોએ ભારતને નહીં પણ આ દેશને કરી અપીલ, કહ્યું મોડુ થાય એ પહેલા અમને બચાવી લો

afghan sikhs hindus urges international community to help

સતત ભયમાં જીવી રહેલા અફઘાની સ્થાનના હિંદુ અને સિખ સમુદાયે કેનેડા પાસે મદદ માંગી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ