અરજી / હાઈકોર્ટમાં રૂપાણી સરકારે રજૂ કર્યું 56 પેજનું સોગંદનામું, હોસ્પિટલમાં ખાલી બેડ મામલે કર્યો આ દાવો

Affidavit of Gujarat Government in Suomoto application in Gujarat High Court

કોરોનાકાળમાં ગુજરાત સરકારની કામગીરી અંગે સુઓમોટો મામલે 56 પેજનું રાજ્ય સોગંદનામું સરકારે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કર્યું રજૂ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ