ભરૂચ / નર્મદા નદીના આકાશી દ્રશ્યો, ગામડાઓ અને ખેતરોમાં પાણી પાણી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ