નર્મદા નદીના આકાશી દ્રશ્યો, ગામડાઓ અને ખેતરોમાં પાણી પાણી | Aerial views of the Narmada River, water in villages and fields

ભરૂચ / નર્મદા નદીના આકાશી દ્રશ્યો, ગામડાઓ અને ખેતરોમાં પાણી પાણી

Loading...
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ