જબરું કહેવાય ! / ભાવનગર મનપાનું અદમ્ય સાહસ ! વરસાદ ટાણે જ બનાવશે રોડ, પ્રજાના પૈસા પાણીમાં

adventure of Bhavnagar Municipal Corporation Roads work after rains, people's money Wasted

ભાવનગરમાં વરસાદ ટાણે તંત્રને રોડ બનાવવાનું શૂરાતન ઊપડતાં તંત્રની હાસ્યાસ્પદ કામગીરીથી લોકોમાં વિરોધનો સૂર ઉઠ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ