પરિવર્તન / હવે ગુજરાતમાં સરકારી શાળા બહાર વધુ લાઈન, AMCની શાળામાં છેલ્લા 15 દિવસમાં 16,000થી વધુ એડમિશન

Admission of more than 16,000 students in AMC school

કોરોનામાં આવેલી મંદી અને બીજી તરફ ખાનગી શાળાઓમાં લાખો રૂપિયાની ફીના કારણે વાલીઓ સરકારી શાળા તરફ વળ્યા, આ વર્ષે AMCની સ્કૂલોમાં છેલ્લા 15 દિવસમાં 16,000 કરતા વધુ એડમિશન

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ