માનવતાનો પુરાવો / ફૂટપાથ રહેતા પિતાનું સિવિલમાં મૃત્યુ, નોંધારા બનેલ બાળકનું કોઈ નહીં... સ્ટાફે શરૂ કરી સંભાળ, સુરતનો પ્રશંસનીય કિસ્સો

Admirable performance of Surat Civil Hospital

સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના સ્ટાફે માનવતાની મિસાલ રજૂ કરી છે. હોસ્પિટલના કર્મચારીઓની આ કામગીરીના કારણે તેમની ચારે બાજુ વાહવાહી થઈ રહી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ