પ્રશંસનીય કામગીરી / દિવાળીમાં અમદાવાદનું ફાયર વિભાગ રહ્યું સતત એલર્ટ મોડ પર, કુલ 177 જગ્યાએથી મળ્યા હતા આગના કોલ

Admirable performance of fire department on Diwali festival in Ahmedabad

અમદાવાદમાં દિવાળીના તહેવાર પર ફાયર વિભાગની પ્રશંસનીય કામગીરી, શહેરમાં 177 સ્થળો પરથી મળ્યા હતા કોલ જેમાંથી ફટાકડાના કારણે 93 જગ્યા પર બન્યા હતા આગના બનાવો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ