બીજા તબક્કાના મતદાનમાં બાકી સમય

14
Hours
49
Minutes

1:00 વાગ્યા સુધીમાં

29 % મતદાન નોંધાયું 

ગુજરાત ચૂંટણી 2022: અમદાવાદના શાહીબાગની રાજસ્થાન હિન્દી હાઈસ્કૂલમાં EVMમાં એરર, 20 મિનિટથી મતદાન રોકાયું

નિમણૂક / અમદાવાદ કલેક્ટર સંદિપ સાંગલેને સોંપાયો AMC મનપા કમિશનરનો વધારાનો ચાર્જ, ડેપ્યુટી કમિશનરની પણ વરણી થઈ

Additional charge of AMC Municipal Commissioner handed over to Ahmedabad Collector Sandeep Sangle

અમદાવાદ કલેક્ટર સંદિપ સાંગલે એએમસી કમિશનરનો વધારાનો ચાર્જ સંભાળશે, ડેપ્યુટી કમિશનર તરીકે એસ એ પટેલની એક વર્ષના કરાર આધારિત કરાઇ નિમણુંક

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ