હેલ્થ ટિપ્સ / રોજિંદી લાઇફસ્ટાઇલમાં અચૂકથી ઉમેરો આ Vegetables, કેન્સરથી બચવામાં થશે કારગર સાબિત

add these vegetables to the daily lifestyle will prove effective in preventing cancer

કેન્સરથી બચવા માટે આમ તો યોગ્ય સમયે લક્ષણોની ઓળખ, સમયે સમયે તપાસ, એક્ટિવ લાઇફસ્ટાઇલ અને હેલ્ધી ડાયટ જરૂરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ