ઓફર / અદાણીએ મૂકી છે CNG વાહન માટે એવી ઓફર કે જાણીને CNG કીટ ખરીદવાનું મન થઇ જશે

Adani offers 7500 rupees worth of CNG free for gas kit vehicle owners

દરેક વ્યક્તિનું એક સપનું હોય કે તે પોતાના માટે અને પોતાના પરિવાર માટે એક ગાડી લઇ શકે. પણ પેટ્રોલના વધતા જતા ભાવમાં શહેરમાં ગાડી ફેરવવી ક્યાંથી પોસાય? હવે આ ચિંતાનો ઉકેલ છે તે છે CNG કીટ ફીટ કરાયેલી ગાડી. એવામાં પણ અદાણી ગેસ એક એવી ફાયદા કારક ઓફર લઇને આવ્યું છે કે હવે ચિંતા મુક્ત થઇને CNG ગાડી ફેરવી શકાશે. અદાણી ગેસ હવે જો તમે કારમાં CNG ગેસ કીટ ફીટ કરાવી હશે તો રૂપિયા ૭૫૦૦ સુધીનો ગેસ તમને મફત આપશે!

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ