બિઝનેસ / અંબાણી કરતાં અડધી પણ ન રહી અદાણીની સંપત્તિ, એક રિપોર્ટથી થઈ અસર, જાણો હવે શું છે અપડેટ

Adani Group news : Adani's wealth is not even half of Ambani's, affected by a report, know what is now updated

એક મહિના પહેલા ગૌતમ અદાણી સંપત્તિની રેસમાં મુકેશ અંબાણી કરતા ઘણા આગળ હતા પણ હવે તેમની પાસે અંબાણીથી અડધી પણ સંપત્તિ બાકી નથી રહી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ