પ્રતિક્રિયા / ભારતની વિકાસગાથા પર હુમલો થતાં હિડનબર્ગને તમાચો: અદાણી ગ્રુપે 413 પેજમાં આપ્યો સણસણતો જવાબ, કહ્યું રિપોર્ટ બોગસ

Adani group 413-page response to Hindenburg Research's allegations

હિંડનબર્ગના રિપોર્ટને ભારત પર હુમલો ગણવતું અદાણી ગૃપ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ