એરપોર્ટ / મુંબઈ એરપોર્ટનું ઓપરેશન અદાણીના હાથમાં; "B2B અને B2C મોડેલને નવી દિશા મળશે" ગૌતમ અદાણી

Adani Airports to acquire controlling interest in Mumbai Airports

અદાણી એરપોર્ટે તેના દેશના 6 એરપોર્ટસી સાથે સાથે દેશના સૌથી અગત્યના એરપોર્ટ ગણાતા મુંબઈ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ અને નવી મુંબઈ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટને પણ એકવાયર કરી દીધું છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ