એક્ટ્રેસને ફળી ફિલ્મ / VIDEO : 'ધ કેરળ સ્ટોરી' આટલી સફળ થઈ પછી અદા શર્મા ઝાલી રહે ખરી? જુઓ શું લઈને ઘેર એક્ટ્રેસ પહોંચી

Adah Sharma of The Kerala Story Fame Ditches Hyundai Creta For Mercedes-Benz ML250

ધ કેરળ સ્ટોરી ફિલ્મની હેવી સફળતા બાદ તેની એક્ટ્રેસ અદા શર્મા પણ સામાન્યમાંથી અસમાન્ય બની ગઈ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ