કડકાઇ / હવે ગુજરાતી નહી ભણાવો તો આવી બનશે,શાળા સામે લેવામાં આવશે પગલા,સરકારના પ્રવક્તાએ જુઓ શુ કહ્યું,.

Action will be taken against schools not teaching Gujarati in the state

રાજ્યમાં ગુજરાતી ન ભણાવતી શાળાઓને લઈ રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા મંત્રીએ જણાવ્યું છે કે, ગુજરાતી ભાષા ભણાવાતી ન હોય તેવી શાળાઓ સામે કડક પગલા લેવાશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ