ન્યાયની રાહ / પ્રેરણા કેસમાં 6-6 મહિના પછી પણ SITના હાથ ખાલી, ગૃહરાજ્યમંત્રીએ કહ્યું હતું ન્યાય 'જલ્દી' મળશે

 Accused in Vadodara Prerana case suspended for 6 months, accused still out of police custody

વડોદરાની પ્રેરણાનો ગત 4થી નવેમ્બર 2020ના રોજ વહેલી સવારે વલસાડના રેલ્વે યાર્ડમાં ગુજરાત ક્વીનના કોચ D/12 મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ