દુખદ / ભારત માટે અર્ધી રાતે આઝાદી બૂક લખનાર ફ્રાન્સના ફેમસ લેખક ડોમિનિક લેપિયરનું નિધન

Acclaimed French author Dominique Lapierre of 'City of Joy' dies at 91

ભારત માટે અર્ધી રાતે આઝાદી બૂક લખનાર ફ્રાન્સના ફેમસ લેખક ડોમિનિક લેપિયરનું નિધન છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ