લાંછન / તોતિંગ સરકારી પગાર તો ખરો, તોય ખિસ્સા ભારે કરવા ગુજરાતના આ અધિકારીઓએ માંગી મોટી લાંચ, ACBએ પાડયો સપાટો

ACB arrests bribed Gujarat officials,Dwarka Deputy Collector Nihar Bhetaria was caught taking a bribe of Rs 3 lakh

છેલ્લા 3 દિવસમાં ગુજરાતમાં 3 મોટા અધિકારીઑ ખિસ્સા ગરમ કરતા રંગેહાથ ઝડપાયા છે. ACBએ સપાટો બોલાવતા લાંચની મોટી પોલ ખૂલી પડી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ