ગંભીર બેદરકારી / વડોદરાની ગોત્રી હોસ્પિટલમાં ત્રણ દિવસથી AC બંધ, ઓપરેશન કરવાં પડ્યાં રદ્દ, ગંભીર દર્દીઓને SSG હોસ્પિટલ ખસેડાયા

AC shut down for three days at Gotri Hospital in Vadodara, operation had to be canceled

વડોદરાની ગોત્રી હોસ્પિટલની ગંભીર બેદરકારી સામે આવી, ગંભીર દર્દીઓને એસ એસ જી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ