અનુમાન / વર્ષ 2023 ને લઈ વર્લ્ડ બેંકની મોટી આગાહી, જુઓ મંદી અને વિકાસ અંગે શુ કહ્યું?

About the year 2023 World Bank has predicted that the global economy will be in recession

વર્ષ 2023ને અંગે વિશ્વ બેંકે ભવિષ્યવાણી કરી જણાવ્યું કે આ વર્ષમાં વૈશ્વિક અર્થતંત્ર મંદીની નિજિક રહેશે. જ્યારે વિકાસના દરનું અનુમાન ઘટાડીને 1.7 કરી દેવામાં આવ્યું છે.

વર્ષ 2023ને લઈને વિશ્વ બેંકે કરી આગાહી 2023માં વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર મંદીનો પડછાયો પડે તેવુ અનુમાન અમેરિકા, યુરોપ અને ચીનના વિકાસ દરના ઘટાડાની આશંકા મોટા ગજાની અર્થવ્યવસ્થા અમેરિકા, યુરોપ અને ચીનના વિકાસ દરના ઘટાડાને પગલે વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર ચાલુ વર્ષે મંદીનો...
Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ