ગાંધીનગર / ગુજરાત વિશ્વકોશના ૨૩,૦૦૦ જેટલા લખાણો વાચકને આંગળીના ટેરવે ઉપલબ્ધ, CM પટેલે કર્યુ વિમોચન

About 3,000 articles of Gujarat encyclopedia available to the reader at the fingertips

ગુજરાત વિશ્વકોશના 23 હજાર જેટલા લખાણો વાંચકને આંગળીના ટેરવે ઉપલબ્ધ થશે, CMના હસ્તે ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટના ગ્રંથોનું ડિજિટાઈઝ્ડ ગ્રંથોનું વિમોચન કરાયું 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ