વિશ્લેષણ / AAPનું ઝાડુ કોંગ્રેસ પર જ ફર્યું? ભૂંડી હાર માટે આ 5 કારણો જવાબદાર, અસ્તિત્વ સામે સવાલ

AAP swept Congress? These 5 reasons are responsible for pig failure

કોંગ્રેસની હાર કોંગ્રેસનો જનતા સાથેનો સંપર્ક ખતમ, કોંગ્રેસે ડોર ટુ ડોર પ્રચાર, ખાટલા બેઠકો કરી પણ કામ ન આવી હોવાનું સામે આવ્યું 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ