તમારા કામનું / Aadhaar Cardમાં કેટલી વખતે બદલી શકાય છે નામ, એડ્રેસ અને જેન્ડર? જાણો શું છે નિયમો

aadhaar update how many times can you change name address and gender in aadhaar card

UIDAIએ પોતાની એક ઓફિશ્યલ જાહેરાતમાં જણાવ્યું કે કોઈ પણ આધાર કાર્ડમાં થયેલી નામની ભૂલને કેટલી વખત બદલી શકાય. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ