ચેતીને રહેજો / આધાર-પાન લિંકના નામે થતી છેતરપિંડીથી સાવધાન, બચવા માટે ફૉલો કરજો સાઇબર ક્રાઇમની આ જોરદાર ટિપ્સ

Aadhaar-PAN link has seen an increase in online fraud cases

આધાર-પાન લિંક મામલે ઓનલાઇન છેતરપિંડીના બનાવ સતત વધી રહ્યા છે. સાયબર ઠગો છેતરપિંડી માટે દરરોજ નવી નવી તરકીબો શોધી કાઢે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ