તમારા કામનું / Aadhaar Card સાથે જોડાયેલા આ નિયમોમાં થયા ફેરફાર, જાણીલો તમારા પર પડશે તેની સીધી અસર

Aadhaar Card New Rule Baal Aadhaar Card New Rule know more

UIDAIએ આધાર બનાવવાની પ્રક્રિયાને બદલી દીધી છે. જોની સીધી અસર યુઝર્સ પર પડશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ