પુરુષાર્થનું ફળ / અમદાવાદમાં સાબુદાણાની ખીચડી વેચતા યુવકે પાસ કરી CA ફાઉન્ડેશનની પરીક્ષા, કહ્યું પરિસ્થિતિ ગમે તેવી હોય...

A young man selling sabudana khichdi in Ahmedabad passed the CA foundation exam

અમદાવાદમાં સાબુદાણાની ખીચડી વેચનાર યુવકે જૂન-2022 CA ફાઉન્ડેશનમાં મેળવી સફળતા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ