હાય હાય / PINK કલર સાથે જ મહિલાએ કરી લીધા લગ્ન, એવી કસમ ખાધી કે જાણીને મગજ ચકરાઇ જશે

A women marry with her favorite color pink in america

દુનિયામાં લોકો એવી હરકતો કરે છે જે હેડલાઇન બની જાય છે. અમેરિકામાં પણ એક મહિલાએ આવી જ હરકત કરી દીધી છે. તણે ગુલાબી રંગ સાથે લગ્ન કરી લીધા છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ