ઓહ માય ગોડ / હાથમાં, ગળામાં જ્યાં જુઓ ત્યાં સાપ! ભલભલાનાં હાંજા ગગડાવી દે, આખું ગામ ઝેરીલા સર્પ સાથે કાઢે છે મેળો

A village where Nag Panchami is celebrated as a fair of snakes, snakes are hanging around everyone's neck.

નાગપંચમીના એક મહિના પહેલાથી જ આ મેળાની તૈયારી શરૂ થઈ જાય છે. ત્યાંનાં સ્થાનિક લોકો સાપને પકડી પકડીને પોતાના ઘરમાં રાખવા લાગે છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ