પ્રેમનું પ્રતીક / સુરતનું એક એવું ગામડું જે ‘પ્રેમીઓના ગામ’ તરીકે ઓળખાય છે, ત્રણ-ત્રણ પેઢીથી જાળવ્યો છે આ વારસો

A village in Surat known as the 'Village of Lovers' has maintained this legacy for three generations.

આજે વેલેન્ટાઇન ડે છે, જેને વિશ્વભરમાં લોકો પ્રેમના એકરાર દિવસ તરીકે ઓળખે છે. આજે લાખો પ્રેમીપંખીડાંઓ એકબીજાને પ્રેમનો એકરાર કરશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ