પ્રચંડ પ્રચાર / ગુજરાતમાં ભાજપે UPમાંથી ઉતારી મંત્રીઓ અને સાસંદોની ફૌજ, જેવા કામ એવા જિલ્લા આપી રચ્યો ચક્રવ્યૂહ

A team of 7 leaders including UP ministers, MPs deployed in Gujarat

ભાજપે ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી, મંત્રીઓ અને સાંસદો સહિત 7 નેતાઓની સ્પેશિયલ ટીમને વિસ્તાર વાઈઝ તૈનાત કરી છે, પોરબંદર અને દ્વારકામાં સુરેશ રાણાને સોંપાઈ જવાબદારી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ