નવો પ્રયોગ / બનાસકાંઠાના એક શિક્ષકે ઇન્ટરક્રોપ પદ્ધતિથી કરી ખેતી, વર્ષે 5 લાખ કમાવાનું લક્ષ્ય

A teacher from Banaskantha cultivates curry with intercrop method, aims to earn 5 lakh per year

બનાસકાંઠામાં ઇન્ટરક્રોપ પદ્ધતિથી ખેતી કરી શિક્ષક ખેડૂત ત્રણ વીઘા જમીનમાં 15 જાતના પાકો વાવીને વાર્ષિક પાંચ લાખથી વધુ આવક કરે છે...શું છે આ ઈન્ટરક્રોપ પદ્ધતિ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ