વિશેષ / સશસ્ત્રદળમાં સ્ત્રીશક્તિને મજબૂત બનાવવા તરફ એક કદમ

A step towards strengthening femininity in the armed forces

આમ તો ભારતીય સુરક્ષાદળમાં મહિલાઓનો પ્રવેશ બ્રિટિશ ભારતના સમયથી જ અલગ અલગ સ્તર પર રહ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ