ગુજ'રાજ' 2022 / લોકોને 80 કિમી દૂર ન જવું પડે તે માટે પાણીની અધવચ્ચે ખાસ સુવિધા, આખા ગુજરાતમાં આવું વોટિંગ ક્યાંય નથી થતું

A special facility in the middle of water so that people don't have to go 80 km away, there is no such voting anywhere in...

ભરુચમાં આલિયાબેટમાં અલગ પ્રકારનું મતદાન મથક ઉભું કરાયું છે. પહેલા મતદારોને મતદાન મથક સુધી પહોંચવા માટે અંદાજે 80 કિલોમીટરનો પ્રવાસ કરવો પડતો હતો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ