ના હોય! / આ દેશમાં ઉભી થઈ અંડરવેરની અછત, ચાર ગણા ભાવ આપી લોકો બ્લેકમાં ખરીદવા મજબૂર

A shortage of underwear has arisen in uk people to buy it in black

ક્રિસમસ નજીક આવવાના કારણે યુનાઈટેડ કિંગડમમાં મોંઘવારી વધી રહી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ