ચોંકાવનારૂ / વડોદરા-સુરતવાસીઓ ચેતજો ! મોટી સંખ્યામાં લોકોમાં સામે આવી રહી છે, આ ખામી, ટાટાના સર્વેમાં ખુલાસો

A shocking survey has recently come out in which 3 out of 4 people in India suffer from Vitamin D deficiency

તાજેતરમાં ચોંકાવનારો સર્વે આવ્યો છે જેમાં ભારતમાં 4 માંથી 3 લોકો 'વિટામિન ડી'ની ઉણપથી પીડાય છે જેમાં પણ વડોદરામાં સૌથી વધુ! લોકો હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ