કંપાવનારી ઘટના / માનવતા લાજે એવું શરમજનક કૃત્ય, બેલગામીમાં ગટરમાં તરતી બોટલમાંથી મળ્યા 7 ભ્રૂણ, માત્ર પાંચ મહિનાની હતી ઉંમર

A shameful act against humanity, 7 embryos were found from a bottle floating in the gutter in Belgaum, only five months old

શહેરમાં બસ સ્ટોપ પાસેની ગટરમાં એક બોટલ તરતી હાલતમાં મળી આવી હતી. જેમાં તપાસ કરતાં 7 ભૃણ મળતા પંથકમાં હડકંપ મચી ગયો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ