આક્રોશ / આવા આકરા ઉનાળામાં પાણી વિના જવું ક્યાં? આ ગામમાં સપ્તાહમાં માત્ર બે જ વખત મળે છે પાણી, ગ્રામજનોમાં રોષ

A serious water problem arises in the beginning of summer in Garod village of Kheda

હજી માંડ ઉનાળાની શરૂઆત જ થઈ છે.ત્યાં તો પાણીનો કકળાટ શરૂ થઈ ગયો છે. ખેડા જિલ્લાના ગરોડ ગામ પાણીને માટે વલખા મારી રહ્યું છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ