સાવધાન / બાળકોને ઘરે એકલા મુકીને જતા માવતર માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો, નવસારીની આ ઘટના જાણી સ્તબ્ધ થઈ જશો

A red  Alert for leaving children alone at home

બાળકોને ઘરે એકલા મુકી જતાં વાલીઓ માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો સામે આવ્યો છે. નવસારીમાં એક અપાર્ટમેન્ટમાં ઘરનો મુખ્ય દરવાજો બંઘ થઈ જતાં દિવ્યાંગ બાળકી ફસાઈ 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ