મરા'મત' નું નાટક / તહેવાર, રજાઓ, અને કમાણી.. શું કોન્ટ્રાક્ટરની ઉતાવળે લીધો 135 લોકોનો જીવ, મોરબી દુર્ઘટનાની તપાસમાં ઉઠયા મોટા સવાલ

A police investigation into the Morbi tragedy reveals that greed and haste were the main reasons behind the tragedy

મોરબી દુર્ઘટમાં 135 નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા, પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળે છે કે પૈસાની લાલચ અને ઉતાવળ દુર્ઘટનાનું મુખ્ય કારણ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ