ક્રાઈમ / આસારામની કામલીલાની એક એક કરતૂતો જાણતો શખ્સ 12 વર્ષે ઝડપાયો, ખૂલશે મોટા રાઝ?

A person who knew one of the deeds of Asaram's Kamalila was caught in 12 years, will a big secret be revealed?

અમદાવાદમાં આસારામ આશ્રમ સાથે સંકળાયેલા રાજૂ ચાંડક પર હુમલો કરનાર શખ્સ 12 વર્ષે ઝડપાયો.અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાંચ નાસિકથી ઝડપી લાવી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ