આવી આફત / દુનિયામાં એક નવી મહામારી શરુ, દર્દીઓને આઈસોલેટ કરાયા, આવા લક્ષણો દેખાય તો ચેતી જજો

A new epidemic has started in the world, patients have been isolated, if such symptoms appear, beware

કોરોના મહામારીની વચ્ચે દુનિયામાં હવે રાઈનોવાયરસ નામની નવી મહામારી શરુ થઈ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ