શૉકિંગ ન્યૂઝ / જિમમાં યુવકથી થઈ ગઈ એક ભૂલ, કાપવો પડ્યો હાથ! ઘટના જાણીને ચોંકી જશો

A mistake made by a young man in the gym, had to cut off his hand! You will be shocked to know the incident

જિમમાં વધુ વજન ઉપાડવાનું યુવકને પડ્યું ભારે, વધુ વજનથી બાઈસેપની ટેંડન તૂટી ગઈ ઓપરેશનથી બધુ ઠીક થઈ ગયું પણ ઇન્ફેકશનના લીધે હાથ કાપવો પડ્યો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ