ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક / નીતિન ગડકરીએ ગાંધીનગરમાં કરી બેઠક: દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવે, ધોલેરા સહિત અનેક પ્રોજેક્ટને લઈને કરાઇ સમીક્ષા

A meeting was held in Gandhinagar under the chairmanship of Union Minister Nitin Gadkari

ગાંધીનગરમાં કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીના અધ્યક્ષતામાં ગુજરાતના નેશનલ હાઈ-વે પ્રોજેક્ટ્સની સમીક્ષા માટે બેઠક મળી, અમદાવાદ ધોલેરા એક્સપ્રેસ-વે, દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ-વેની કરાઈ સમીક્ષા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ