માન્યતા / ગભરાશો નહીં! હાથ પર ગરોળી પડવી મનાય છે શુભ સંકેત, જાણો તેની પાછળ જોડાયેલ માન્યતા

A lizard falling on your hand is considered a good sign, know the belief behind it

ઘરમાં બધાંની નજર ગરોળી પર ટકેલી હોય છે કે તે ક્યાંક નીચે ન પડી જાય. પણ શું તમે જાણો છો કે જો તમારા પર ગરોળી પડી જાય તો તેનો અર્થ શું થાય છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ