ચમત્કાર / એક એવો લેમ્પ જે 120થી સતત પ્રકાશ ફેંકતો હોવા છતા ફ્યૂઝ નથી થયો, તેને જોવા માટે પ્રવાસીઓની લાઇન લાગે છે

A lamp that emits 120 consecutive lights but does not fuse

વિજળી વગરના જીવનની કલ્પના કરી છે? જો હાલના સમયમાં વિજળી જતી રહે તો લોકો કેવા હેરાન થઇ જાય છે પરંતુ આ કિસ્સો જાણીને તમે હેરાન થઇ જશો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ