શ્વાનની સમસ્યા / સાહેબ, બાળકોને રમવા નથી મોકલી શકતા-બાઇક પર પણ બીક લાગે છે: શ્વાનથી પરેશાન અમદાવાદીઓની વ્યથા 

A kingdom of dogs all over the city of Ahmedabad

અમદાવાદમાં પણ સુરત જેવી જ ઘટના બને તો નવાઈ નહીં. શહેરના પોશ વિસ્તારમાં કૂતરાઓએ અડ્ડો બનાવ્યો, સરકાર આ મામલે કોઈ કવાયત શરૂ કરે તેવી સ્થાનિકોની માંગ 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ