શરમજનક ઘટના / VIDEO : વિમાનમાં બારીએ બેસવા આખલાની જેમ બાખડી મહિલા, ફ્લાઈટમાં ચીરહરણ, વીડિયો વાયરલ

A huge brawl delays a flight in Brazil for 2 hours after women fight over a window seat

બારીએ બેસવાની બાબતે બોલાચાલી થતા બે મહિલા મુસાફરો વચ્ચે વિમાનમાં ભયાનક ફાઈટ જામી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ